Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla turnaje

28. 3. 2011

 

Pravidla halových turnajů FŠ Třebíč na sezónu 2011/12
(konečné zněmí schválené na vedení FŠ . . 2011)
1.       Hraje se podle pravidel fotbalu vyjma níže uvedených odlišných ustanovení.
2.       Základní počet hráčů na hřišti je 4 + 1.
3.       Doba hry: 1 x 13 min (10 družstev) nebo 1 x 18 min (8 družstev) + 2 min na výměnu stran.
4.       Zahájení hry (výkop) – losování nebo „střihání“, soupeř musí stát nejblíže na žluté čáře.
5.       Střídání hokejovým způsobem i bez přerušení hry, ale pouze v prostoru střídaček. Při porušení následuje vyloučení na 2 min. za špatné střídání. V případě vyššího počtu hráčů na hřišti s ovlivněním hry následuje rovněž vyloučení na 2 min. (žlutá karta).
6.       Žlutá karta - vyloučení hráče na 2 min. V případě vstřelení branky soupeřem v početní výhodě se vyloučený hráč vrací do hry; při stejném počtu hráčů se nevrací.
Červená karta - vyloučení hráče do konce zápasu, přesilovka 2 min., potom možno nahradit dalším hráčem. Během 2 min může padnout i více branek. Vyloučený hráč může v dalším utkání nastoupit.
7.       Skluzy jsou zakázány. Za provinění mimo brankoviště následuje přímý volný kop, v brankovišti pokutový kop. Za skluz je považována činnost hráče, při níž hraje nohama v pádu vůči protihráči s míčem.
8.       Všechny volné kopy jsou přímé.
9.       Malou domů nesmí brankář chytit do rukou (platná pravidla fotbalu). Při porušení pravidla následuje volný kop z hranice brankoviště v prodloužení od středu branky.
Malá domů je povolena pouze pro kategorii mladší přípravka - pro r. 2010/11 pro ročník 2002 a mladší.
10.   Hra brankáře:
a)      Brankář uvádí míč do hry výhozem z ruky či výkopem nohou, neexistuje kop od branky.
b)      Jakmile brankář položí míč, který nebyl ve hře, na zem, je míč ve hře a i soupeř s ním může hrát.
c)      V případě, že brankář opustí brankoviště a dotkne se míče rukama, následuje
-         u starších přípravek a starších družstev pokutový kop
-         u mladší přípravky přímý volný kop.
d)      Zahraje-li brankář ve svém brankovišti s míčem, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu hrací plochy na podlahu, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč. Nerozlišuje se, zda brankář odehrál míč rukou nebo nohou či zda míč byl předtím mimo hru nebo ve hře. Porušení pravidla je trestáno volným kopem z půlící čáry v místě, kde míč přešel půlící čáru. Rozhodčí ovšem může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři.
11.   Při zahrávání volného kopu musí být soupeřův hráč vzdálen od míče 3 m. Za úmyslné porušení pravidla se hráč trestá žlutou kartou. Při zahájení hry jsou hráči soupeře nejblíže na příčné modré čáře.
12.   Časový limit. Zahrávání standardních situací musí být v kategorii mladší žáci a starší provedeno do 5 s. Překročení limitu je trestáno ztrátou míče. U vhazování zahajuje soupeř hru vhazováním, v ostatních případech přímým volným kopem, při provinění brankáře z hranice brankoviště.
 
 
 
 
13.   Rohy se kopou. Autové vhazování se nahrazuje takto:- hráč družstva, které by jinak mělo právo na autové vhazování rozehraje míč nohama z klidu tak, že vjede s míčem do hřiště. V momentě 1. dotyku s míčem od něj musí být nejbližší soupeř vzdálen minimálně 1 metr.
14.   Dotek míče o strop a o stěnu nad dřevěným obložením se trestá volným kopem z nejbližšího místa na hrací ploše. V případě, že toto místo se nachází v brankovišti bránícího družstva, následuje rohový kop ze strany určené rozhodčím.
15.   Hra o stěnu (dřevěné obložení): Je ponecháno na jednotlivých ročnících (turnajích), zda na jedné straně hrát o stěnu, nebo na obou na čáru (dotek míče stěny) s vhazováním.
16.   V případě nerozhodného výsledku v utkáních o umístění rozhoduje o postupujícím družstvu střelba ze značky pokutového kopu – 3 různí hráči, každý 1 pokus. Případně dále po 1 pokusu, dokud se nevystřídají všichni hráči družstva, Není-li rozhodnuto, pokračuje se znovu stejným způsobem po 1 pokusu až do rozhodnutí.
17.   Pohyb trenérů na hrací ploše. U nejmladšího ročníku 2004 a ml. se povoluje pohyb až 2 trenérů, označených páskou, po hrací ploše pro udílení rad hráčům tak, aby nevadili hře. Ostatní členové realizačního týmu se zdržují u své lavičky mimo hrací plochu.
       .
Ostatní sportovně technická ustanovení
·            O pořadí rozhoduje:
a) počet bodů (3 – 1 – 0)
b) vzájemná utkání všech družstev se stejným počtem bodů
c) rozdíl skóre
d) větší počet vstřelených branek
e) dodatečné pokutové kopy – 3 a dále po 1 do rozhodnutí, viz bod 15.
·        Turnaj budou rozhodovat delegovaní rozhodčí OFS.
·        Případné protesty možno podat do 10-ti minut po skončení příslušného zápasu, poplatek činí 100,- Kč. Vrací se při uznání protestu.
·        Dodržení věkové hranice hráčů:
1.     Registrovaní hráči startují na základě registračních průkazů, které je každé družstvo povinno mít s sebou pro případ kontroly věku a totožnosti hráčů.
2.     Neregistrovaní hráči startují na základě splnění těchto podmínek:
a)      jejich jména, příjmení a data narození nebo rodná čísla nahlásí startující družstva pořadateli turnaje nejpozději při odevzdání soupisky po příjezdu na turnaj
b)      čestné prohlášení trenéra s jeho podpisem, že hráči bez registračního průkazu splňují věkový limit pro daný turnaj – nejlépe jako součást soupisky, v níž budou hráči startující bez registračního průkazu přehledně označeni
c)      mají s sebou žákovskou knížku, pas či jiný doklad, prokazující jejich věk
Družstva, která nesplní uvedené 2 body byť i jen v jediné podmínce, se vystavují riziku, že v případě protestu, podaného některým zúčastněným družstvem, je pořadatel vyloučí z turnaje a jeho výsledky zkontumuje bez nároku na vrácení startovného
·        Soupisky musí být odevzdány u stolku časoměřičů nejpozději 10 min před zahájením prvního utkání týmu.
·            Družstva startují na vlastní nebezpečí. Lékařský dozor není zajištěn.
 
Organizační opatření
 
·         Všichni hráči a trenéři jsou povinni mít sálovou obuv s nebarvící podrážkou.
·         Vstup diváků do haly povolen pouze po přezutí (pořadatel má k dispozici přezůvky na zapůjčení).
·         Diváci jsou povinni pobývat po celou dobu utkání ve vymezeném prostoru.
·         Pořadatel turnaje není odpovědný za škody způsobené při úrazech, krádežích nebo na jiných škodách na třetí osobě. Každé družstvo se turnaje účastní na vlastní riziko. Za škody způsobené jednotlivými družstvy je zodpovědný vedoucí daného družstva, případně trenér družstva – jsou povinni způsobenou škodu uhradit.