Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní motivace / vnější motivace

11. 5. 2015

Klíčem k úspěchu je vnitřní motivace

Trénink na vojenské akademii ve West Pointu (ilustrační foto) - Foto:  Ahodges7, Wikipedia, public domain - volné dílo

Trénink na vojenské akademii ve West Pointu (ilustrační foto)Foto:  Ahodges7, Wikipedia, public domain - volné dílo

Když chce člověk shodit nadbytečná kila, naučit se francouzsky nebo zvládnout jízdu na skateboardu, potřebuje k překonání obtíží motivaci. O úspěchu však nerozhoduje jen síla motivace, ale také její zdroj.

Existují dva druhy motivace. Ta vnitřní nás žene za splněním cílů pro naše vlastní upokojení. Ta vnější může nabývat podoby příslovečné „kudly na krku“, kdy jsme k plnění cíle nuceni okolím bez ohledu na to, co si přejeme a co ne. Z vnitřní motivace jsme ochotni podstoupit dlouhá léta studií, jen abychom pak mohli dělat vysněné povolání. Vnější motivaci představují třeba přísní rodiče dohlížející na to, zda malý houslista denně odcvičí svou porci etud a stupnic. Vnější motivace často směřuje k „vedlejšímu cíli“. To když například mladý houslista necvičí proto, že by miloval hru na housle, nýbrž proto, že tím chce udělat dojen na děvče, které se mu líbí. 

Psychologové jsou přesvědčení, že oba typy motivace jsou účinné. Vnitřní motivaci považují za důležitou především pro dosažení dlouhodobých cílů. Právě dlouhodobá motivace se ale zkoumá obtížně. V laboratořích dokážou psychologové efektivně posoudit především krátkodobou motivaci. 

Vojenská akademie ve West Pointu - slavnostní přehlídka (ilustrační foto) - Foto:  USMA Public Affairs Office

Vojenská akademie ve West Pointu - slavnostní přehlídka (ilustrační foto)Foto:  USMA Public Affairs Office

Američtí psychologové Amy Wrzesniewská zYale University a Barry Schwartz zeSwarthmore Colllege se rozhodli využít „přirozeného experimentu“, který běží už po dvě staletí na slavné United States Military Academy ve West Pointu. Ročně přichází na tuto vojenskou vysokou školu asi 1300 studentů. Z nich dokončí studia asi 1000. Jen menší část pak slouží v armádě déle než povinných pět let. A ještě méně dosáhne v krátké době povýšení, což bývá předzvěst skvělé vojenské kariéry. Akademie pravidelně shromažďuje údaje o motivaci přijatých studentů a následně pak sleduje jejich životní dráhu. 

Tato data představovala pro Amy Wrzesniewskou a Barryho Schwartze při výzkumu dlouhodobé motivace doslova „zlatý důl“. Ale nebylo snadné z něj čerpat. Trvalo sedm let, než vedení akademie schválilo uvolnění potřebných údajů. Vědci dostali k dispozici dotazníky, které škola používá při přijímacím řízení ke zjištění motivace uchazečů o studium, a k tomu přehled profesionální dráhy absolventů. Celkem to byla data za 14 let od 10 000 kadetů. Tato hora údajů se stala základem pro zajímavou studii publikovanou významným vědeckým časopisemProceedings of the National Academy of Sciences. 

Tým vědců vedený Wrzesniewskou a Schwartzem určil z vyplněných motivačních dotazníků u každého studenta podíl jeho vnitřní a vnější motivace a také sílu každé z těchto složek motivace. Ukázkovým příkladem vnitřní motivace byli studenti, kteří toužili po důstojnické hodnosti. Příklad vnější motivace nabízeli studenti, kteří vstoupili na West Point, protože si to přáli jejich rodiče. 

West Point v roce 1980 - promoce prvního ženského ročníku (ilustrační foto) - Foto:  SPC James M. Myers, Wikipedia, public domain - volné dílo

West Point v roce 1980 - promoce prvního ženského ročníku (ilustrační foto)Foto:  SPC James M. Myers, Wikipedia, public domain - volné dílo

Pro absolvování akademie a dosažení důstojnické hodnosti se ukázala jako velmi důležitá vnitřní motivace. Kadeti se silnou vnitřní motivací měli při studiu o pětinu vyšší úspěšnost. Slabší vnitřní motivaci nedokázala vnější motivace nahradit. Studenti s vyrovnaným podílem vnitřní a vnější motivace nedosahovali ve studiu ani průměrné úspěšnosti, i když celková síla jejich motivace se nelišila od studentů s převažující vnitřní motivací. Kadetů s vyrovnaným podílem vnější a vnitřní motivace zůstávalo v armádě o 10 % méně, než činí průměr. Zároveň měli tito studenti po absolvování školy oproti průměru o pětinu nižší vyhlídky na brzké povýšení. 

Ukázalo se, že vnitřní motivace je mocná, ale zároveň křehká. Vnější motivace ji dokáže nahlodat. Pokud měli absolventi West Pointu silnou vnitřní motivaci a toužili po kariéře důstojníka, ale zároveň měli i silnou vnější motivaci „vedlejšími cíli“, jako je dobrý plat nebo respekt u podřízených, pak byli ve studiu méně úspěšní. A když už školu absolvovali, rozloučili se častěji s armádou po odsloužení povinných pěti let. Pokud zůstali v armádě déle, postupovali v hodnostním žebříčku pomaleji, než je obvyklé.  

Zdroj: PNAS - Multiple types of motives don’t multiply the motivation of West Point cadets 

Autor:  Jaroslav Petr
Pořad: Magazín Leonardo  |  Stanice: ČRo Plus
Čas vysílání: pondělí-pátek 21:40  |  Délka pořadu: 20 minut  
 

 

Odkaz:

http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/klicem-k-uspechu-je-vnitrni-motivace--1371911


Hlavní způsoby motivování žáků

 

Pro rozvíjení motivace žáků k učení při vyučování je důležité, aby učitel rozlišoval mezi vnější a vnitřní motivací.

 O vnitřní motivaci hovoříme tehdy, když člověk vykonává určitou činnost jen kvůli ní samé, aniž by očekával jakýkoliv vnější podnět, ocenění, pochvalu nebo jinou odměnu. Dítě, které čte knihu pro potěšení z obsahu textu, je k této aktivitě vnitřně motivované. Takové chování je obvykle spontánnější, pružnější a tvořivější. Naproti tomu při vnější motivaci bývá daná činnost vykonávána pod určitým tlakem, může být provázena napětím, vést k nejistotě a pocitům úzkosti.  Žák vnitřně motivovaný k učení dělá tuto činnost ochotně, protože samo učení ho těší a jeho výsledek ho uspokojuje. Výzkumy ukázaly, že žáci, u nichž převládá vnitřní motivace k učení, vykazují vyšší školní úspěšnost, chodí do školy mnohem raději a připravují se na výuku lépe než ti žáci, u kterých převládá motivace vnější.

Vnější motivace představuje při učení situaci, kdy se jednotlivec neučí z vlastního zájmu, ale pod vlivem vnějších motivačních činitelů. Chování motivované vnějšími motivačními činiteli je ve své podstatě instrumentální- je nástrojem pro dosažení nějakých vnějších motivačních činitelů- např. odměny nebo vyhnutí se trestu. Při řízeném (školním) učení se žáci často učí pod vlivem vnější motivace.

Žáci s převládající vnější motivací k učení projevují o mnoho vyšší úzkostnost, horší přizpůsobení školnímu prostředí, menší sebevědomí a nižší schopnost vyrovnat se s neúspěchem ve škole než žáci s převládající vnitřní motivací k učení. 

 


 

 

Co je důležité ???

TRPĚLIVOST ???

VÍRA ???

V co ???

V to "ONO" ???

A co to je to "ONO" - cesta ???

Můžeme mít každý své ???

"ONO"

 

 

S pozdravem

trenéři U11 / JF / zapsáno dne 11.5.2015